Laras Kedina, Gencar Mromosiang Album “De Ngaku Jegég”

Redaksi Singaraja FM 16/07/2016 0

LARAS KENINA 1  LARAS KEDINA

Riusan suwé nyayagang album sané pacang kamedalang, pungkurannyané Laras Kedina resmi merilis album sané kaicénin murda “De Ngaku Jegég” sané wénten ring naungan Harta Pro. Magenah ring Warung Mina tanggal 29 Mei 2016 lintang, Laras Kedina ngerayaang lounching album perdananyané kadi mangkin. Wénten nenem lagu ring album inucap sekadi “De Ngaku Jegég”, “Nak Lén Nungkulin”, “Lascarya”, “Cara Nak Bajang”, “Stata Curiga” lan “Langgeng” sané duét sareng Surya Prasida.

Mangkin, Laras Kedina fokus antuk mromosiang albumnyané. Mawinan napi sané menados ipiannyané prasida kamolihang, silih sinunggil nyisihang asil ngadol albumnyané antuk kepuniaang majeng masyarakat sané ngamerluang. Dané pedidi tan kayun kebaosang wantah antuk nguberin simpati mepaiketan donasi sané kasisihang saking pengadolan albumnyané. Punika murni dané laksanaang antuk tulus iklas lan rasa urati majeng masyarakat sané kantun patut ngamolihang uraratian. “Tiang mangkin nedeng fokus antuk promosi, astungkara prasida tembus target mawinan napi sané sampun tiang rencanaang inggih punika nyihsihang asil pengadolan antuk tiang donasiang majeng masyarakat sané kirang mampu utawi tuara. Puniki tiang laksanaang medasar rasa urati tiang tiang lan nénten antuk ngereh sensasi,” baos Laras Kedina wau-wau puniki.

Riusan merilis album perdananyané kadi mangkin, Laras Kedina kantun ngarepin makudang tantangan. Silih sinunggilnyané inggih punika pemasaran, minekadi méweh manggihin lapak-lapak sané khusus ngadol VCD original. Kémahon majeng Laras, indik punika nénten langsung ngawinangnyané putus asa. Dané lewih ngawigunayang média sosial antuk mromosiang karyanyané lan taler ngadol secara door to door. “Sané dados piambeng tiang inggih punika pemasaran. Kadi mangkin sanget akidik malahan nénten wénten lapak sané ngadol khusus VCD original. Mawinan medasar punika tiang ngawigunayang manten média sosial antuk mromosiang album tiang ” baosnyané.

Lémpas saking makudang piambeng sané kerepin, Laras Kedina taler bangga majeng para angga sané wénten ring walik kesuksesannyané merilis album perdana sekadi sang suami lan taler keluarga ageng Kedina. Tiosan punika wénten taler Dék Artha sané sampun mengaransemen lagunyané secara becik lan apik, Yasa Sega sané ngarap video klipnyané, Komang Raka sané sareng ngaripta lagu ring album Laras Kedina, Godel Kuta, modél lan taler para fans sané pastikenyané ngicénin penyemangat majeng Laras Kedina antuk berkarya.

“Tiang bangga wénten ring pantara semeton-semeton sané hebat. Samian punika prasida menados sugesti positif antuk kariér tiang kapungkur. Tiang banget ngaturang suksma antuk samian sané sampun ngewantu tiang muputang album tiang niki. Tiosan punika taler tiang suksma antuk samian fans , riantukan tanpa fans pastinyané tiang nénten wénten napi-napi,” Kedina nguntatin. (ama)

Leave A Response »