Ngurah Panji Pilih Tetap Jaga Exsistensi Lewat Off Air

Redaksi Singaraja FM 10/02/2017 0

Ngurah Panji

Persaingan belantika musik Pop Bali sayan madugdug keramėang pengerauh anyar antuk kualitas soang-soang sanė kaduėnang. Napi malih kasokong sareng pangelimbak tėknologi, ngawinang sangaet ėlah majeng para pengerauh anyar antuk mekarya utawi ngeranjing ke siki dapur rekaman.

Kėmahon antuk akėhnyanė pengerauh anyar kadi mangkin, nėnten lantas ngawinang penyanyi Pop Bali Ngurah Panji merasa kersaingin. Anak lanang mimitan saking Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Bulėlėng puniki malahan menadosang indik punika siki motivasi antuk nincapang lan taler mempertahankan ėksistėnsinyanė ring belantika musik Pop Bali.

“Yėning tiang ketakėnin napikė kesaingin utawi nėnten antuk akėhnyanė pengerauh anyar kadi mangkin, ngih tiang rasa nėnten. Riantukan i raga mekarya kan sampun meduė kualitas soang-soang lan manut tiang wėntennyanė pengerauh anyar ring belantika musik Pop Bali malahan menadosang musik Pop Bali sayan mevariasi lan dados motivasi majeng i raga antuk ngasilang karya sanė lewih becik malih,” baos Ngurah Panji wau puniki.

Ketakėnin mepaketan album anyar, Ngurah Panji sanė embas 2 Nopember 1981 puniki ngandikayang sampun ngerencanayang antuk duėt sareng Mahėsa Bulėlėng lan punika sampun polih kabligbagang sareng Mahėsa. Kėmahon antuk kadi mangkin Ngurah Panji kantun fokus antuk nyaga ėksistėnsinyanė ngelintang job-job off air lan sinambi nyingak pangelimbak musik Pop Bali kapungkur. Napi malih pungkuran puniki Ngurah Panji kantun ibuk mengkoordinir grup Bondrės Tiga Siluman antuk nagingin acara ring makudang parikrama. “Antuk album durung, kėmahon single wėnten rencana pacang duėt sareng Mahesa Bulėlėng. Kėmahon mangkin kantun nyingak pangelimbak musik Pop Bali dumun. Napi malih kadi mangkin tiang kantun sibuk taler sareng Tiga Siluman pinaka kordinator antuk manggung ring makudang parikrama,” teges Ngurah Panji sanė maperan dados Ayu Rosanti rikala manggung sareng Grup Tiga Siluman.

Lianan keibukannyanė sareng grup lawak Tiga Siluman sanė sayan makta aran suami saking Jero Ketut Juniasih puniki melambung, Ngurah Panji taler meangen antuk merintis siki Event Orgenaizer (EO) sanė kadi mangkin kantun ring tahap persiapan bahan antuk promosi. Antuk makudang kesibukan sanė kelakoninyanė, pastikanyanė danė kantun tetep ngaptiang prasida membagi galah antuk sida tetep ėksis ring dunia hiburan ring Bali.(ama)

Leave A Response »